dimarts, 30 de novembre de 2010

TRASTORNS I DISFUNCIONS EN LA PRODUCCIÓ ORAL

Us pengem informació relativa a aquest tema per si algú vol donar-li una ullada. Està extreta de "Bases Pedagògiques de l'Educació Especial" d'Assumpció Lledó.Tema11

diumenge, 28 de novembre de 2010

comunicació, interacció i habilitació en persones amb plurideficiència

Us pengem aquesta tesi del Dr Emili Soro-Camats per reflexionar una estona. Esperem que així sigui.Emili_Soro

diumenge, 22 d’agost de 2010

UNITAT DIDÀCTICA EL SUPERMERCAT

Durant el curs 2010-2011 hem decidit dissenyar i posar en pràctica la unitat didàctica que us presentem a continuació. La idea principal és ajudar al nostre alumnat a desenvolupar les habilitats lingüístiques i a comunicar-se a partir de la creació d'un supermercat i de realitzar totes les activitats que a la vida real s'hi desenvolupen.
unitat didàctica el supermercat

UNITAT DIDÀCTICA EDUCACIÓ EMOCIONAL

Us fem arribar una unitat didàctica que hem estat fent sobre educació emocional adaptada al nostra alumnat amb NEE. Es tracta d'una proposta dissenyada i estructurada a partir d'una publicació "Educación emocional programa 3-6 años" d'Èlia López Cassà i membres del GROP ( grup de recerca en orientació psicopedagògica). L'editorial que ha publicat el llibre és Wolters Kluwer. La nostra programació es basa en els diversos blocs que proposa el llibre amb diverses modificacions adaptades a les característiques de l'alumnat del nostre centre. Esperem que us sigui útil.
unitat didàctica d'educació emocionall

dilluns, 1 de febrer de 2010

LOGOPÈDIA A L'ESCOLA • Què és la logopèdia?

  És una especialitat dedicada als processos que intervenen en la comunicació i en la deglució humana. Els/les logopedes s´encarreguen d´estudiar, prevenir, avaluar, diagnosticar i intervenir en les dificultats comunicatives i de deglució que es poden presentar tant en nens i nenes com en adults. Quan parlem de dificultats comunicatives ens referim als problemes de veu, de parla, de llenguatge verbal oral o escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica. El/la logopeda treballa amb diversos professionals segons les patologies que tracti i segons l´entorn on estigui ubicat: mestres, psicòlegs, educadors, fisioterapeutes, pares i pedagogs si es tracta d´un entorn educatiu i otorrinolaringòlegs, psiquiatres, foniatres, neuropediatres i pares si l´entorn és més clínic; per això moltes vegades el/la logopeda forma part d´un equip multidisciplinar.

 • Equip de logopedes de l´escola:

  L´equip de logopedes del CEE Mare de Déu del Mont actualment està format per 4 membres que donen resposta a les necessitats comunicatives dels alumnes del centre. Cada alumne que necessita l´atenció del/de la logopeda és avaluat i segueix una intervenció específica i individual que respon a les seves necessitats. En algun cas part del tractament s´organitza en sessions en grup. Totes les intervencions que es duen a terme es fan de manera coordinada amb els diversos tutors dels alumnes, amb els educadors, amb els fisioterapeutes i amb l´equip de psicòlegs i pedagogs de l´EAP i/o del CSMIJ si n´és el cas.

 • Els/les logopedes juntament amb la resta de professionals de l´escola hem de facilitar la comunicació de tot el nostre alumnat, és per això, que quan un/a nen/a no té la capacitat de comunicació oral desenvolupada o aquesta està deteriorada, hem de facilitar-li un altre sistema perquè pugui comunicar-se. Aquest sistemes s´anomenen sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació.

 • A l´escola actualment amb el nostre alumnat utilitzem els següents sistemes alternatius i/o augmentatius:

   • A partir de fotografies i objectes reals el que pretenem és anticipar situacions i relacionar les imatges i els objectes amb la vida real.

   • A partir de sistemes estandaritzats:

     - SPC, sistema pictogràfic en el qual dibuixos senzills representen una paraula o concepte habitual en la comunicació quotidiana.

     - Llenguatge de signes és un procediment que permet expressar amb un gest definit els objectes, les accions, els sentiments,...

 • Objectius de la intervenció amb els alumnes:

  L´objectiu principal de l´equip de logopedes que treballen en el centre és el de facilitar i estimular la comunicació dels nostres alumnes per tal que puguin interaccionar (a partir de l´expressió i la comprensió del llenguatge) amb el medi que els envolta. Paral·lelament a aquest objectiu principal s´estableixen els objectius propis per a cada alumne.

dimecres, 27 de gener de 2010

DEFINICIÓ DE LOGOPÈDIA

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El/la logopeda és el professional especialitzat en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l'ús de llenguatge.